Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako GDPR, Vás chceme touto cestou informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v rámci naší společnosti, jakým způsobem jsou informace zabezpečeny a jaká nová práva v souladu s nařízením GDPR získáváte.Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost, produkty i tento web. Záleží nám na tom, abyste měli při používání našich stránek chráněné soukromí, a proto prosím vezměte na vědomí následující informace:

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také abychom vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Společnost Fresh Products s.r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností. Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiná data jsou automaticky shromažďována našimi IT systémy při návštěvě internetových stránek. Tato data jsou především technického rázu, například typ prohlížeče a operační systém, který používáte, nebo kdy jste stránky navštívili. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše internetové stránky.

K čemu využíváme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje proto, aby se zajistilo řádné fungování internetových stránek. Jiné údaje lze využívat k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají. Při návštěvě našich internetových stránek mohou být prováděny statistické analýzy vašeho chování při surfování. K tomu dochází především pomocí využívání souborů cookie a pomocí analýz.

Soubory cookie    

Jakmile navštívíte naše stránky, mohou se informace ukládat ve vašem počítači v podobě souboru cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se odesílají do vašeho prohlížeče z webového serveru a ukládají na pevný disk počítače. Díky tomu vás bude možné rozeznat, až se na stránky vrátíte. Tak můžeme zajistit lepší funkce stránek nebo stránky analyzovat.

Při návštěvě našich stránek jsou nastaveny tyto soubory cookie:

Některé naše internetové stránky využívají „cookies“. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše internetové stránky byly uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Ty se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti vašeho přístroje, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě internetových stránek.

Váš prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie a vy se tak mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmout či odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek přijímal soubory cookie automaticky, nebo aby je vždy odmítl, nebo aby automaticky mazal cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto internetových stránek.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení, která byste bez cookies jinak museli při každé návštěvě stránek nastavovat znovu a znovu. Se soubory cookies je proto každá další návštěva vašeho oblíbeného webu snazší a produktivnější.

Soubory cookies třetích stran

Naše webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá soubory cookies pro analýzu způsobu užívání tohoto webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google těchto informací užívá pro účely vyhodnocování používání webu a vytváření zpráv o aktivitě na něm, přičemž výsledky jsou následně k dispozici jeho provozovateli, a pro poskytování dalších služeb týkajících se vaší činnosti na stránce a užívání internetu. Tyto údaje nejsou personalizované a jsou ukládány pod anonymizovanou (zkrácenou) IP-adresou, jež neumožňuje identifikaci konkrétního zařízení.

Jak odmítnout soubory cookies?

Používání souborů cookies lze omezit nebo zcela odmítnout, a to volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Jelikož mohou být cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování cookies kontaktujte naši společnost na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

Písemně na adrese: Chaloupky 33 Brno , 624 00 Brno

Elektronicky na e-mailové adrese: info@logintalk.cz

Telefonicky na telefonním čísle: 774 221 2222

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem.